BITS LAB Christmas Party

BITS LAB Christmas Party 2018/12/25

Part 1 : https://youtu.be/bAQyZ2YbxVo

Part 2: https://youtu.be/wAJmXS-39P0

Part 3: https://youtu.be/7cqm5itUm4M

Part 4: https://youtu.be/iR06qmLz7IM

Huai-Kuang Tsai
Huai-Kuang Tsai
Research Fellow/Professor